conf2013.jpg

 

2-3 листопада 2012 року в Києві відбулася Перша міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи», яка була організована спільними зусиллями Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та медико-психологічного факультету зокрема, Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ, Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація лікарів-психологів», ГО «Арт-терапевтична асоціація». Подія такого масштабу є визначною в розвитку сучасної психологічної науки, адже в даному заході змогли взяти участь як корифеї та фундатори даної галузі, так і молоді вчені та студентство, завдяки чому всі учасники розширили свій світогляд та почерпнули багато цікавої і, головне, доцільної у навчанні та роботі інформації. Урочисте відкриття конференції відбулося в Київському міському будинку вчителя. На конференцію завітали гості з різних регіонів нашої держави та близького зарубіжжя, зокрема делегати з Києва,  Москви, Харкова, Нової Каховки, Кам’янця-Подільського, Дніпропетровську, Чернівців, Чернігова, Ужгороду, Донецьку, Полтави та ін... Окрім цього, приємним фактом для організаторів виявився інтерес до заходу від пересічних громадян, які свідомо завітали задля власного розвитку. Загальна кількість делегатів склала понад 150 осіб.

На пленарному засіданні голова організаційного комітету конференції, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор С.Д.Максименко, зазначив, що розвиток особистості полягає у постійному самовдосконаленні та праці над собою. Унікальне та неповторне внутрішнє Я людина здобуває тоді, коли починає звертатися до свого власного світу та інтегрувати здобутий попередньо досвід.

Член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор О.Ф.Бондаренко, у своєму виступі велику увагу приділив східним традиціям психотерапії та можливості застосування певних її напрямів. 

З вітальними словами та цікавими доповідями виступили Вчений секретар вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти, професор кафедри сексології та медичної психології, д.мед.н. Маркова М.В., Вчений секретар НМУ, к.мед.н. Ковальчук  О.І., голова Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ Мороз В.В., виконавчий директор ГО «Арт-терапевтичн асоціація» Тамакова Т.А., президент ВГО «Українська асоціація лікарів-психологів», к.мед.н. Божук Б.С., член Української спілки психотерапевтів Кравченко Ю.Є. та багато інших. Великим досягненням можна вважати зацікавленість сучасним станом та проблемами медичної психології студентів та викладачів класичних та педагогічних ВУЗів, практикуючих лікарів різних спеціальностей; це сприяє міждисциплінарній взаємодії та співпраці і є підґрунтям для наукового розвитку.

Секційні засідання налічували понад 40 усних доповідей, які ґрунтувалися на власних дослідженнях. Особливо хочеться відмітити виступи лікарів-стоматологів Цимбалістого О.В. та Тімохіної Т.О., які незважаючи на зовнішню віддаленість стоматології від психології зуміли якісно підійти до аналізу медико-психологічних аспектів своєї діяльності, що є проявом інтегративного підходу до лікування пацієнтів.

В кінці першого дня конференції відбулося засідання в форматі круглого столу на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку медичної психології в Україні». В ході даного заходу учасниками були намічені основні завдання, необхідні для подальшого розвитку медичної психології в нашій державі. Серед них вдосконалення нормативно-правової бази щодо фаху лікаря-психолога, встановлення внутрішніх нормативів для спеціалістів, підвищення інформованості суспільства та практикуючих лікарів щодо можливостей медико-психологічної допомоги, професійна сертифікація та створення реєстру кращих спеціалістів в галузі медичної психології.

Другий день конференції був не менш насиченим за рахунок проведення 9 майтер-класів у 2 лінійки, що забезпечило можливість для кожного учасника доторкнутися до двох цікавих для нього тематик і почерпнути щось нове для своєї професійної діяльності та особистісного зростання. Майстер-класи були різноманітно спрямовані: основи психосоматичної медицини, гештальт-терапії, арт-терапії, нейролінгвістичного програмування та ін.

Яскравим спогадом для всіх учасників конференції залишився виступ  Київського плейбек-театру “Déjà vu plus”. Кожен учасник міг бути не тільки глядачем, але й автором сюжету, що дало можливість як розвіятися, так і відрефлексувати все почуте та побачене.

Збірник матеріалів конференції, що був випущений та розданий усім делегатам, увібрав у себе представлені результати наукової роботи та концепції майстер-класів від авторів, кількість яких сягла понад 100. Це є показником актуальності питань медичної психології як серед фахівців у цій галузі, так і серед лікарів інших спеціальностей, практичних психологів та суспільства в цілому.

Всі учасники конференції отримали сертифікати, багато позитивних вражень, нових знайомств та натхнення на навчання, роботу і нові відкриття задля процвітання улюбленої справи – забезпечення психічного здоров’я населення. Вони покидали завершену Першу конференцію з глибоким переконанням прийняти участь у Другій міжнародній науково-практичній конференції «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи», котра відбудеться 1-2 листопада 2013 року.