conf2013.jpg

21-22 листопада 2013 року в Київському міському будинку вчителя відбулася непересічна подія в українській медичній спільноті: ІІ міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи». Як і в минулому році її організаторами виступили Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Національний  медичний університет імені О.О.Богомольця та медико-психологічний факультет зокрема, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів», ГО «Арт-терапевтична асоціація» , Товариство молодих вчених і спеціалістів НМУ. Конференція увійшла до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів и науково-практичних конференцій, що проводяться в 2013 році МОЗ і НАМН України, реєстру наукових, науково-технічних  симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад  в Україні УКРІНТЕІ та плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2013 рік.

Науково-практична значущість даного заходу визначається і складом учасників, який був надзвичайно широким, як географічно, так і науково. Зокрема у конференції взяли участь 4 академіки та член-кореспонденти НАПН та НАМН України, 3 академіки Академії наук вищої освіти, 33 доктори наук, понад 50 кандидатів наук, 11 завідувачів профільних кафедр з медичних ВУЗів України, головний спеціаліст з напрямку «медична психологія» МОЗ України, 5 головних спеціалістів за даним напрямком обласних Департаментів охорони здоров’я. Серед учасників - 15 гостей з Росії та Білорусії, а також представники майже з усіх областей України. Загалом конференція зібрала понад 150 слухачів та 47 доповідачів, збірник матеріалів вміщує 119 тез і статей, а також 11 стендових доповідей.

Великим досягненням можна вважати зацікавленість сучасним станом та проблемами медичної психології не тільки лікарів-психологів, психіатрів, психотерапевтів, сексологів та наркологів, котрих на конференції було близько 80%, а також лікарів інших спеціальностей, студентів та викладачів класичних та педагогічних ВУЗів; це сприяє міждисциплінарній взаємодії та співпраці і є підґрунтям для подальшого наукового розвитку.

Серед офіційних партнерів конференції особливо слід відмітити підтримку таких організацій, як Всесвітня рада з психотерапії та Професійна психотерапевтична ліга (РФ).

Відкриваючи конференцію, голова організаційного комітету, академік НАПН України, професор Максименко Сергій Дмитрович відмітив надзвичайну важливість медичної психології в сучасних умовах та необхідність надання якісної допомоги пацієнтам лікарями-психологами. З своїми доповідями, присвяченими різноманітним аспектам медичної психології та психотерапії, виступили відомі професори Бондаренко О.Ф., Ворник Б.М., Говорун Т.В., Кожина А.М., Кочарян О.С., Маркова М.В., Фільц О.О., Хайтович М.В., Чабан О.С., Яценко В.П., та ін..

На конференції обговорювались світові тенденції розвитку медико-психологічної та психотерапевтичної практики. Відбувся обмін думками, щодо організації ефективної системи надання медико-психологічної допомоги з використанням методів психологічного та психотерапевтичного впливу у лікувально-профілактичних закладах. На конкретних випадках були розглянуті новітні підходи до диференційної діагностики психічних розладів, психосоматичних захворювань, коморбідних станів та питання психодіагностики. Окрема увага була приділена ефективному використанню фармакотерапії при роботі із пацієнтами з межовими станами, а також психологічній безпеці лікаря під час виконання професійних обов’язків.

В рамках конференції відбувся круглий стіл «Основні шляхи розвитку медичної психології в Україні», на якому понад 30 практикуючих спеціалістів, серед яких 5 головних позаштатних обласних медичних психологи, обговорили проблеми та перспективи розвитку системи надання медико-психологічної допомоги. Серед основних проблем було визначено слабку інформованість суспільства та чиновників від медицини про можливості медичних психологів, недостатність нормативно-правового регулювання діяльності спеціалістів в даній галузі, недосконалість розподілу функціональних обов’язків між лікарями-психологами, психотерапевтами та практичними психологами, що працюють в системі охорони здоров’я. Також були відмічені часті випадки обмеження чи прямого порушення прав фахівців у даній галузі, котре унеможливлює їх повноцінне професійне функціонування та надання ефективної допомоги пацієнтам. Окремим пунктом оговорили необхідність зміщення вектору розвитку медичної психології і психотерапії в нашій країні з психіатрії до медичної психології, оскільки медико-психологічна допомога й психотерапія являються практичною складовою саме медичної психології, і саме такий підхід спостерігається у більшості країн Європи та світу.. Було прийнято рішення включити до резолюції конференції пропозицію визначити основні шляхи вдосконалення системи надання медико-психологічної та психотерапевтичної допомоги. Також запропоновано ініціювати створення єдиного реєстру осіб, що мають право надавати медико-психологічну та психотерапевтичну допомогу.

Практичну частину конференції забезпечили 15 майстер-класів, у 3 лінійки, що дало можливість для кожного учасника доторкнутися до трьох цікавих для нього тематик і почерпнути щось нове для своєї професійної діяльності та особистісного зростання. Майстер-класи були різноманітно спрямовані: основи психосоматичної медицини, психодинамічної психотерапії, гештальт-терапії, арт-терапії, тілесно-орієнтовано психотерапії, позитивної психотерапії та ін.

Яскравим спогадом для всіх учасників конференції залишився виступ  Київського плейбек-театру “Déjà vu plus”. Кожен учасник міг бути не тільки глядачем, але й автором сюжету, що дало можливість як розвіятися, так і відрефлексувати все почуте та побачене.

По результатам обговорення на пленарному засіданні, круглому столі та секційних засіданнях було створено резолюцію конференції, яка після узгодження з учасниками буде оприлюднена та надіслана до державних органів управління.

Учасники конференції зійшлися в думці, що  дана конференція виявилася надзвичайно корисною і актуальною з огляду на проблеми, що стоять перед галуззю.