conf2013.jpg

Проект

РЕЗОЛЮЦІЯ

ІІ міжнародної науково-практичної конференції

«Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи»

21-22 листопада 2013 року в Київському міському будинку вчителя відбулася непересічна подія в українській медичній спільноті: ІІ міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи». Як і в минулому році, її організаторами виступили Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця та медико-психологічний факультет зокрема, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів», ГО «Арт-терапевтична асоціація», Товариство молодих вчених і спеціалістів НМУ. Конференція увійшла до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів и науково-практичних конференцій, що проводяться в 2013 році МОЗ і НАМН України, реєстру наукових, науково-технічних  симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад  в Україні УКРІНТЕІ та плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2013 рік.

На конференції обговорювались світові тенденції розвитку медико-психологічної та психотерапевтичної практики. Відбувся обмін думками щодо організації ефективної системи надання медико-психологічної допомоги з використанням методів психологічного та психотерапевтичного впливу у лікувально-профілактичних закладах. На конкретних випадках були розглянуті новітні підходи до диференційної діагностики психічних розладів, психосоматичних захворювань, коморбідних станів та питання психодіагностики. Окрема увага була приділена ефективному використанню фармакотерапії при роботі із пацієнтами з межовими станами, а також психологічній безпеці лікаря під час виконання професійних обов’язків.

Загалом конференція зібрала близько 200 осіб, з них понад 150 слухачів та 47 доповідачів з майже усіх регіонів України, а також з Росії та Білорусії. Серед учасників були лікарі-психологи, психіатри, психотерапевти, наркологи, сексологи, невропатологи, сімейні лікарі,  лікарі терапевтичного та хірургічного профілю, акушери-гінекологи, педіатри,  організатори системи охорони здоров’я, судові психолого-психіатричні експерти, психологи тощо.

За підсумками обговорення на пленарному, секційному засіданнях та круглому столі, учасники прийняли рішення заявити про наступне:

  1. Протягом останніх років в Україні суттєво покращилася можливість хворих людей отримати якісну медико-психологічну допомогу, як у соматичних так і психіатричних лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ). Важливу роль у цьому відіграли лікарі-психологи, котрих з 2007 року випускають медичні ВУЗи нашої держави. Однак залишається ціла низка невирішених питань, що потребують підвищеної уваги медичної спільноти. Психосоматичні захворювання, депресії, стани психічного перенапруження і стресу є важливими проблемами, котрі стоять перед світовою медичною спільнотою, і ця ситуація вимагає комплексних заходів. Основними завданнями, виконання яких необхідне для подальшого розвитку системи медико-психологічної допомоги в нашій державі, є:
  • вдосконалення нормативно-правової бази щодо фаху лікаря-психолога, та практичного психолога, що працює в системі ЛПЗ;
  • надання лікарям-психологам можливості спеціалізуватися за напрямками «психотерапія», «сексологія», «наркологія»;
  •  встановлення нормативів та чітких функціональних обов’язків для спеціалістів медико-психологічного профілю, що працюють в ЛПЗ;
  • підвищення інформованості суспільства та практикуючих лікарів щодо можливостей даного напрямку.
  1. Відмічені часті випадки обмеження чи прямого порушення прав фахівців у даній галузі, котре унеможливлює їх повноцінне професійне функціонування та надання ефективної допомоги пацієнтам.
  2. Оговорено, що для подальшого розвитку медичної психології і психотерапії необхідне зміщення вектору такої допомоги в нашій країні з психіатрії до медичної психології, оскільки медико-психологічна допомога й психотерапія являється практичною складовою саме медичної психології, і саме такий підхід спостерігається у більшості країн Європи та світу.
  3. Учасники конференції висунули пропозицію визначити основні шляхи вдосконалення системи надання медико-психологічної та психотерапевтичної допомоги.
  4. Запропоновано ініціювати створення єдиного реєстру осіб, що мають право надавати медико-психологічну та психотерапевтичну допомогу.
  5. Учасники конференції зійшлися в думці, що дана конференція виявилася надзвичайно корисною і актуальною з огляду на проблеми, що стоять перед галуззю.