Наказ № 122

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№122 від 28.03.2001

Про створення медико-психологічного факультету в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця

Враховуючи потребу системи охорони здоров'я у фахівцях медико-психологічного профілю для надання психотерапевтичної, психопрофілактичної і медико-соціальної допомоги населенню України та для підготовки спеціалістів за напрямом 1101 "Медицина" спеціальністю 7.110110 "Медична психологія" НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р.№ 1074, та листа Міністерства освіти України від 14.01.97 р. № 1/9-16 "Про створення, ліквідацію та реорганізацію структурних підрозділів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації", з 01.05.2001 р. створити в Національному медичному університеті медико-психологічний факультет з ліцензованим обсягом підготовки в 100 осіб.

2. Ректору Національного медичного університету Гончаруку Є.Г.:

2.1. Провести організаційні заходи щодо приведення структури університету у відповідність до цього наказу.

2.2. Внести відповідні зміни до Статуту та штатного розпису університету в межах фонду заробітної плати, затвердженого Міністерством на 2001 рік, та подати їх на затвердження до МОЗ України до 01.06.2001 р.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненка Ю.В.

Міністр В.Ф.Москаленко