Вівторок, 11 вересня 2018 00:16

Чи туди йде медико-психологічний факультет?

На підставі попереднього аналізу, Українська асоціація лікарів-психологів висловлює глибоке занепокоєння з приводу ситуації, яка складається на медико-психологічному факультеті Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, зокрема на профільній кафедрі Загальної і медичної психології. Виникає закономірне питання: хто і з якою метою виступає режисером падіння якісної підготовки студентів – медичних психологів?

Через непрофесійні управлінські рішення, за останні півроку кафедру залишили 6 досвідчених науково-педагогічних працівників, 3 доктори та 2 кандидати наук, зокрема засновник спеціальності "Медична психологія" в Україні, академік НАПН України, професор Максименко С.Д., відомий професор Табачніков О.Ю., експерт МОЗ України за напрямком "психічне здоров'я" та голова науково-методичної підкомісії МОН України з медичної психології Божук Б.С. та інші. Їм на заміну відбулися кадрові призначення, які містять ознаки використання принципів адміністративної керованості, а не принципів професійності і кваліфікованості, оскільки  станом на 1 вересня 2018 року в офіційних джерелах немає відомостей про наявність на кафедрі хоча б одного викладача (окрім деретної посади), з числа випускників за спеціальністю "медична психологія" чи тих які мають достатню практику з медичної психології. Довірлива атмосфера, повага та увага до викладачів, студентів та випускників, створена з моменту відкриття факультету його керівництвом, на наш погляд, отримала тенденцію до заміщення адміністративно-"кріпосничою" системою, а керівництво кафедри та факультету все частіше застосовує дії, які містять ознаки зловживання владою та порушення трудового законодавства!

На якій підставі з кваліфікаційних вимог до завідувача кафедрою ЗАГАЛЬНОЇ і МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ зникла спеціальність 053 «Психологія»? І чому, в той же час, в переліку вимог до завідувача та викладачів зявилися спеціалізації «Неврологія», «Психіатрія», «Наркологія», які є біомедичними та мають опосередковане відношення до медичної психології. При цьому декан медико-психологічного факультету має науковий ступінь та спеціальність «Психологія». А в той же час, фундатор та багаторічний керівник факультету був позбавлений права обиратися на посаду завідувача кафедрою. Ці факти не узгоджуються з Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, який чітко визначає що науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання керівника факультету та завідувача кафедрою мають відповідати профілю факультету та кафедри відповідно. При використанні такого підходу, зовсім не дивують і інші події та кадрові призначення в НМУ, зокрема, які стосуються фахівців з немедичних галузей знань… Можливо, використовується принцип викривленого радянського вислову, що будь яка кухарка зможе керувати державою?

Таким чином, поставлена під сумнів якість освіти з частини профільних дисциплін для студентів медико-психологічного факультету та якість викладання медичної психології для студентів 2-го та 4-го медичних факультетів НМУ. Дана ситуація, може бути ускладнена і тим, що лише близько 10% прийнятих на факультет першокурсників могли б вступити на іншу лікарську спеціальність через недостатні бали за одним чи більше сертифікатами ЗНО (лікарі-психологи залишились єдиними лікарями, для кого встановлений мінімальний бал сертифікату склав 100 замість 150). В сукупності цих фактів, держава має ризик втратити якісно підготовлених фахівців в сфері психічного здоров’я в момент, коли вони особливо необхідні.

УАЛіП і надалі, в межах своєї компетенції, буде співпрацювати з відповідними державними інституціями  та громадськими об'єднаннями задля недопущення зниження якості підготовки фахівців за спеціальністю "медична психологія" та інформувати громадськість про результати цієї співпраці.

Детальніше в цій категорії: « З Днем незалежності Відкрите звернення »