П'ятниця, 30 червня 2017 20:25

Новий навчальний план

На початку червня Міністерством охорони здоров’я України був затверджений новий примірний навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 225 «Медична психологія».

Навчальний план був створений завдяки спільній роботі фахівців Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Вінницького національного медичного університету, Буковинського державного медичного університету, Центрального методичного кабінету МОЗ України та фахівців Української асоціації лікарів-психологів.

Перевага нового навчального плану в тому, що вдалося відновити кращі ідеї, які закладалися в підготовку лікаря-психолога та доповнити їх сучасними світовими тенденціями в галузі охорони психічного здоров’я, що суттєво наближує український диплом до закордонного визнання.

Серед найголовніших досягнень:

  • Збільшена кількість аудиторних годин з базової психологічної підготовки;
  • Вивчення фармакології на рівні медичних факультетів з поглибленим вивченням психофармакології в курсі клінічної фармакології;
  • Орієнтація програми в сторону клінічних аспектів психологічної підготовки (введення штатними дисциплінами психології здоров’я, військово-медичної психології, психологічної реабілітації, психології та психотерапії посттравматичних станів та збільшення кількості годин з психофізіології, медичної психології, патопсихології, нейропсихології, психосоматичної медицини та ін.);
  • Введені у відповідні дисципліни циклів нейрохімії, психодерматології, перинатальної психології та ін.
  • Збережене поглиблене вивчення психіатрії та наркології;
  • Збережена можливість проходження літньої практики, що забезпечує якісну практичну складову підготовки;
  • Додані нові сучасні курси за вибором;
  • Суттєве збільшення психотерапевтичної складової підготовки та поява можливості отримувати базову психотерапевтичну спеціалізацію за різними модальностями на 6 курсі у кількості 180 годин в межах курсу за вибором.

Окрім цього, збережені всі медичні дисципліни, хоч і помірно скорочена кількість навчальних годин з них. Цей факт, на наш погляд, залишає повне право на отримання випускниками професійної кваліфікації лікар з можливістю додаткових спеціалізацій та перекваліфікації на спеціальності галузі знань «Медицина».

Таким чином, українська система охорони психічного здоров’я, отримає ще краще підготовлених фахівців, а самі лікарі-психологи стануть більш конкурентноспроможними як в Україні, так і за кордоном, зокрема в США, де є дуже схожі підходи до підготовки медичних психологів!