Субота, 12 березня 2016 23:25

Нарада з питань стандартів вищої освіти в охороні здоров'я

10-11 березня у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» відбулась робоча нарада, щодо обговорення проектів стандартів вищої освіти зі спеціальностей галузі знань «Охорона здоров`я»

Приведення української медичної освіти до світового рівня, зберігши національні надбання є надзвичайно важливою задачею, що стоїть перед системою охорони здоров’я. Але ця задача вимагає від кожного члена робочих груп націленості на результат, вдумливості та грамотності, бо кожне слово в стандартах може вплинути на майбутнє сотень тисяч студентів, можливість їх академічної мобільності, а саме головне – на стан здоров’я українських громадян. 

Формат наради здатен спільними зусиллями вирішити суперечливі моменти, знайти "слабкі" місця в створених проектах та забезпечує принципи відкритості, узгодженості та колегіальності в роботі робочих груп. З забезпеченням дотримання цих принципів блискуче впорались організатори наради: завідувач сектору науки та інновацій Управління координації центрів реформ МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, професор Олександр Петрович Волосовець, завідувач сектору освіти Управління кадрової політики та освіти МОЗ України, Юрій Сергійович П’ятницький та інші.

  

На засіданні були представлені та обговорені проекти стандартів вищої освіти зі спеціальностей: «Медицина», «Фізична реабілітація», «Медична та психологічна реабілітація», «Стоматологія», «Фармація», «Медсестринство», «Технології медичної діагностики та лікування».

Колективний проект робочої групи зі створення стандарту з Медичної та психологічної реабілітації, який підтримала більшість від складу групи представив академік НАПН України, завідувач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О.О. Богомольця, професор Сергій Дмитрович Максименко.

Відкритість процесу створення Стандартів вищої освіти забезпечить рішення розмістити проекти стандартів на сайті ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України (http://testcentr.org.ua/) для громадського обговорення з метою їх кінцевого затвердження на XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні інновації в медичній освіті і науці та подальші шляхи реалізації Закону України «Про вищу освіту» у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах Міністерства охорони здоров’я України», яка відбудеться 12-13 травня 2016 року на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».

В робочій дискусії, щодо майбутнього фаху лікаря зі спеціалізації «медична психологія» взяв участь і президент Української асоціації лікарів-психологів, к.мед.н. Богдан Божук.