Арт-терапевтична конференція 2014

 

Шановні друзі та колеги!

Попри всі трагічні події в ці непрості часи, що переживає наша країна, ми вирішили провести нашу щорічну конференцію, яка була запланована раніше. 
Наша конференція («Ресурси зцілення») проводиться не лише для підвищення фахової кваліфікації спеціалістів, які працюють з людьми, а ще й з метою
відновлення ресурсів фахівців в умовах соціально-політичної кризи. Впевнені, що ці ресурси нам потрібні!
Програма набула певних змін, майже всі тренери підтвердили свою участь.
Отже, сподіваємося на плідну співпрацю!
Чекаємо на Вас на ХІ МІЖНАРОДНІЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ : ресурси зцілення" 3-4 квітня 2014 року.
Будемо відновлюватися разом з арт-терапією!
Учасники конференції отримують сертифікати участі.
Організаційний внесок за участь у конференції становить 250 грн. (для студентів – 150 гривен, для членів ВГО „Арт-терапевтична асоціація” за умови
сплати членського внеску – 70 гривен.). Організаційні внески підуть на видання матеріалів конференції, презентаційні матеріали для кожного учасника
та інші організаційні витрати). Організаційний внесок подається при реєстрації. До участі в майстер-класах запрошуються лише учасники, що
пройшли реєстрацію та внесли організаційний внесок. Витрати на відрядження за рахунок сторони, що відряджає. 
Звертаємо Вашу увагу на те, що можливостей поселення та придбання зворотних квитків оргкомітет не має.
Поточну інформацію Ви можете отримати на сайті: http://www.art-therapy.org.ua Попередня реєстрація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Ви можете сплатити організаційний внесок на картку Приватбанку.
З повагою, від імені ВГО «Арт-терапевтична асоціація», Олена Вознесенська

 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

Київський міський будинок учителя

Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки

медико-психологічного факультету

Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

Національна медична академія

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Кафедра сучасної хореографії факультету режисури та хореографії

Київського національного університету культури і мистецтв

Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти» НАПН України

Всеукраїнська громадська організація

«Асоціація лікарів-психологів»

ГО «Центр психології руху та творчого самовираження»

ХІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ:

ресурси зцілення

3-4 квітня 2014 року

 

Київ 2014

 

ДЕНЬ ПЕРШИЙ – 3.04.2014 р.

Київський міський будинок учителя, вул. Володимирська, 57,

молодіжна зала

10.00. Вітальне слово:

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України, доктор психол. наук, проф.;

Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора з наукових питань Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психол. наук;

Чуприков Анатолій Павлович, заслужений діяч науки і техніки України, проф. МАУП, НМАПО, академік МКА, доктор медичних наук, проф.;

Лушин Павло Володимирович, завідувач кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, головний редактор збірника наукових праць «Простір арт-терапії», доктор психол. наук, проф.

10.30-11.30. Доповіді:

Мова Людмила Вікторівна, к. психол. н., доц. каф. сучасної хореографії КНУКіМ, керівник Центру психології руху «Малюма і Такете», член правління та керівник відділення танцювально-рухової терапії ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Терапія виразними мистецтвами (Expressive ArtsTherapy): від практики до теорії;

Шульц Віта, док., проф., викл. Державної вищої професійної школи ім. Вітельона в Лєгніци (Познань, Польща): Арт-терапія – практика – теорія – освіта;

Старовойтов Андрій Валерійович, к. психол. н., доц. каф. психології РВНЗ «Кримський державний університет» (Ялта), директор Лабораторії системно-аналітичної арт-терапії, член правління Східно-Європейської асоціації арт-терапії (Софія, Болгарія), консультант відділу терапії мистецтвами Німецько-російського співтовариства психіатрії, психотерапії та психосоціального здоров’я (Нюрнберг, Німеччина) (Сімферополь-Москва): Механізми та феномени арт-терапії;

Холекса Марта, док., ад’юнкт (канд. пед. наук), викладач Вищої школи гуманітарних наук і журналістики (Познань, Польща): Арт-терапія в освіті.

11.30-14.00. Повідомлення (до 5 хвилин):

Бреусенко-Кузнєцов Олександр Анатолійович, к. психол. н., доц. НТУУ «КПІ», член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Дивергенція типів науковості у психології (до питання про науковість арт-терапевтичних підходів);

Савінов Володимир Вікторович, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, засновник та керівник Української школи плейбек-театру, Київського плейбек-театру “Déjà vu plus”, відділення плейбек-театру ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Вуличний плейбек-театр у політично забарвлених умовах: аналіз експериментальних перформансів;

Подкоритова Лариса Олександрівна, к. психол. н., доц. каф. практичної психології і педагогіки Хмельницького національного університету, керівник Хмельницького відділення ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Хмельницький): Застосування методів арт-терапії у викладанні дисципліни «Основи психокорекції з практикумом»;

Борейчук Ірина Олегівна, викл. каф. заг. психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне): Механізми функціонування метафоричних асоціативних карт у психологічному консультуванні;

Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доц. каф. психодіагностики й клінічної психології КНУ імені Тараса Шевченко, президент ВГО «Арт-терапе­втична асоціація», Сидоркіна Марина Юріївна, канд. психол. н., н. с.  Інституту соціальної й політичної психології НАПН України, психолог БДТ Подільського району міста Києва, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті: сучасні ресурси медіа;

Зайцев Сергій Володимирович, лікар, психолог, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», Панова Ірина Юріївна, психотерапевт, арт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Арт-терапія в діагностиці та лікуванні соматичних розладів;

Андрейчин Світлана Ростиславівна, зав. центру практичної психології і соціальної роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Луцьк): Досвід застосування методики “Арт-терапевтичні шкали формальних елементів” з дітьми підліткового віку;

Хіля Анна Віторівна, провідний спеціаліст Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця): Підготовка дітей з функціональними обмеженнями до самостійного життя засобами арт-терапії;

Прянічнікова Олена Олегівна, психолог Центру психотерапії, психіатрії та практичної психології „Софія”, арт-терапевт, гештальт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», Терещук Лідія Петрівна, практичний психолог ДНЗ №663, вихователь-методист вищої категорії (Київ): Вивчення уявлень дошкільнят про моральні якості за допомогою арт-терапії;

Папета Оксана Василівна, арт-терапевт, психолог, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Арт-терапевтичний навчальний курс «Театральна майстерня Радості»;

Волкова Людмила Миколаївна, ст. викл. каф. образотворчого мистецтва і дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», Єщенко Наталія Олександрівна, архітектор, художник, викл. навчального центру «Метаформ», член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Образотворчі прийоми антропософської терапії;

Качуровська Оксана Борисівна, канд. пед. н., доц. каф. логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ): До проблеми використання  інформаційно-комунікаційних технологій в корекційному навчанні дітей з особливими освітніми потребами;

Глущенко Леонід Петрович, лікар, астролог (Київ): Астропсихологічна діагностика – основа для використання арт-терапевтичних методик;

Смотріцький Андрій Валерійович, пошукач Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, керівник міжнародного танцювального салону “Danzarin”, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Дозвіллєво-танцювальні практики як сфера застосування арт-терапевтич­них технологій.

Танцювальна імпровізація від «Maluma&Takete»

під керівництвом Мови Людмили Вікторівни

Чорна Лідія Георгіївна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Рольова взаємодія в групі з використанням арт-терапевтич­них технологій: від суб’єктивного до об’єктивного;

Титова Катерина Вікторівна, асп. каф. заг. психології фак-ту психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, актриса Київського плейбек-театру «Déjà vu plus» (Київ): Сторітеллінг як арт-практика подолання страху;

Коробанова Ольга Леонідівна, к. психол. н., н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Образ як засіб трансляції впливу у груповій взаємодії;

Залеська Руслана Петрівна, спеціаліст каф. психології та педагогіки ФСП НТУУ «КПІ» (Київ): Використання арт-терапії в соціальній роботі з наркозалежною молоддю;

Маншилін Олександр Олександрович, викл. каф. сучасної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв (Київ): Методологія творчості Мерса Каннінгема. Роль глядача;

Малашевська Ірина Анатоліївна, к. пед. н., докторант Інституту мистецтв НПУ імені М. П. Драгоманова, керівник гуртка «Музикотерапія» у  ДНЗ №9 «Сонечко», музикотерапевт (Переяслав-Хмельницький): Застосування музичної терапії у системі дошкільної та початкової шкільної мистецької освіти;

Гаврилюк Світлана Віталіївна, психолог (Вінниця): Використання методів арт-терапії у навчально-виховному процесі закладу освіти;

Сергієнко Ірина Маратівна, к. психол. н., доц. каф. практ. психології. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (Черкаси): Використання методики «Трансформація образу травматичної ситуації» в процесі надання психологічної допомоги.

14.00-15.30. Перерва

Увага! Майстер-класи відбуватимуться в приміщеннях різних

організацій. Зверніть увагу на адресу!

 

 

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

15.30-17.20. Майстер-класи:

Заболотна Наталія Леонідівна, тренер Київського Гештальт Університету, член УСП, керівник психологічної служби Всеукраїнського благодійного фонду «Запорука» (дит. відділення Інституту раку, дит. відділення Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова), член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): «Жива скульптура» сімейного життя – до 15 осіб – молодіжна зала;

Макуріна Євгенія Олегівна, психолог, кінезіолог, практик холотропного дихання, сертифікований практик mari@test (mandala assesment research instrument, авт. Джоан Кэллог): Мандала терапія: метод mari@test (mandala assesment research instrument) в тестуванні стану людини та терапевтичні можливості використання методу в кризових станах до 20 осіб – кімн. 314;

Пригунов Георгій Юрійович, теолог, адиктолог, дійсний член Східно-Європейської асоціації арт-терапії (Софія, Болгарія), науковий консультант Лабораторії системно-аналітичної арт-терапії РВНЗ «Кримський державний університет» (м. Ялта): Ти покараний/а – стань в кут або Ніколи не заганяй себе в кут до 20 осіб – Велика вітальня;

Скибицька Юлія Миколаївна, практ. психолог, арт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Розпочати рух з... тілесного ресурсу. Робота з формуванням терапевтичного запиту методами арт-терапії та бодинамічного аналізу тіла – до 20 осіб – кімн. 115.

17.30-19.20. Майстер-класи:

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

Бреусенко-Кузнєцов Олександр Анатолійович, к. психол. н., доц. НТУУ «КПІ», член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): «Герр Маннеліг»: уроки середньовічної балади до 20 осіб – кімн. 314;

Галіцина Людмила Вікторівна, арт-терапевт, відмінник освіти України, член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Робота і стрес. Робота як ресурс, як джерело натхнення – Велика вітальня;

Смотріцький Андрій Валерійович, асп. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, керівник міжнародного танцювального салону “Danzarin”, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», Швец Володимир Анатольович, психолог, бізнес-консультант, керуючий партнер консалтингової компанії ~ing]DIVISION (Київ): Арт-терапевтичні техніки в дозвіллєво-танцювальних практиках – до 30 осіб – молодіжна зала;

Старовойтов Андрій Валерійович, к. психол. н., доц. каф. психології РВНЗ «Кримський державний університет» (Ялта), директор Лабораторії системно-аналитичної арт-терапії, член правління Східно-Європейської асоціації арт-терапії (Софія, Болгарія), консультант відділу терапії мистецтвами Німецько-російського співтовариства психіатрії, психотерапії та психосоціального здоров’я (Нюрнберг, Німеччина) (Сімферополь-Москва): Взаємодія та границі контакту в арт-терапії – кімн. 115.

Місце проведення: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця, вул. Пушкінська, 22

15.30-17.20. Майстер-класи:

Ленів Зоряна Павлівна, канд. пед. наук, завідувач кафедри початкової та корекційної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів): Ресурсність музикотерапії в психокорекції дітей із особливими потребами – до 15 осіб – кімн. 206, ІІ поверх;

Папета Оксана Василівна, арт-терапевт, психолог, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Театр для малят. Театральна майстерня Радості – до 20 осіб – кімн. 305-306, ІІІ поверх;

Деркач Оксана Олексіївна, к. пед. н., доц., докторант Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського (Вінниця): Психокорекційна робота з внутрішнім образом «Я – Мама» («Я – Тато») як запорука гармонізації дитячо-батьківських стосунків та підготовки до усвідомленого батьківства – до 15 осіб – кімн. 301, ІІІ поверх.

17.30-19.20. Майстер-класи:

Голубєва Олена Євгенівна, керівник ГО «Центр екології сім’ї», керівник дитячої студії мультиплікації «Червоний собака», викл. каф. кінорежисури та кінодраматургії Національного університету театру кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», Обухова Наталія Олександрівна, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Маріонетка: ілюзія виборудо 15 осіб – кімн. 301, ІІІ поверх.

Подкоритова Лариса Олександрівна, к. психол. н., доц. каф. практ. психології і педагогіки Хмельницького національного університету, керівник Хмельницького осередку ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Хмельницький): Методика «Мої руки» – до 20 осіб – кімн. 206, ІІ поверх;

Прянічнікова Олена Олегівна, психолог Центру психотерапії, психіатрії та практичної психології „Софія”, арт-терапевт, гештальт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Життя у русі або Вічний двигун – до 20 осіб – кімн. 305-306, ІІІ поверх.

ДЕНЬ ДРУГИЙ – 4.04.2014 р.

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57, Велика вітальня

10.00-11.50. Круглий стіл:

Перспективи розвитку арт-терапії в Україні

та країнах Східної Європи

Керівники: Старовойтов Андрій Валерійович, к. психол. н., доц. каф. психології РВНЗ «Кримський державний університет» (Ялта), директор Лабораторії системно-аналітичної арт-терапії, член правління Східно-Європейської асоціації арт-терапії (Софія, Болгарія), консультант відділу терапії мистецтвами Німецько-російського співтовариства психіатрії, психотерапії та психосоціального здоров’я (Нюрнберг, Німеччина) (Сімферополь-Москва), Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доц. каф. психодіагностики й клінічної психології КНУ імені Тараса Шевченко, президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ).

Доповіді:

Віта Шульц, доктор, проф., викл. Державної вищої професійної школи ім. Вітельона в Лєгніци (Познань, Польща): Освіта з арт-терапії. Можливості міжнародного співробітництва;

Старовойтов Андрій Валерійович: Досвід впровадження арт-терапевтичної освіти;

Вознесенська Олена Леонідівна: Курс підвищення кваліфікації психологів як приклад арт-терапевтичної освіти: критерії сертифікації.

Теми для обговорення:

Кваліфікаційні стандарти підготовки арт-терапевтів: а) регламентація змісту та обсягу навчальних програм, б) вимоги до підготовки та рівнів кваліфікації спеціалістів (арт-терапевт практик, арт-терапевт, арт-терапевт супервізор, арт-терапевт викладач).

Узгодження професійних етичних норм.

 

Місце проведення: Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти» НАПН України,

вул. Артема, 52 А.

10.00-11.30. Круглий стіл:

Особистісно-орієнтовані засади психологічної підготовки

майбутніх психологів

Керівники: Лушин Павло Володимирович, доктор психол. н., проф., зав. каф. загальної та практичної психології ДВНЗ «УМО» НАПН України, Брюховецька Олександра Вікторівна, к. психол. н., доц. каф. загальної та практичної психології ДВНЗ «УМО» НАПН України

Доповіді:

Лушин Павло Володимирович: Самопроектування особистості в умовах трансформації освітнього простору;

Брюховецька Олександра Вікторівна: Методика використання арт-терапевтичних технологій в процесі особистісно-орієнтованої підготовки майбутніх психологів;

Чаусова Тетяна Володимирівна, к. психол. н., доц. каф. загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ): Використання арт-терапії в психолого-педагогічному супроводі освітнього процесу;

Інжиєвська Леся Анатоліївна, асп. каф. загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ): Особливості застосування арт-технологій в освітньому просторі.

Теми для обговорення:

Толерантність до невизначеності як чинник формування професійної ідентичності майбутнього психолога (Гусєв Андрій Ігорович, к. психол. н., доц. каф. загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ));

Арт-терапія як засіб психокорекції порушень емоційних станів підлітків (Пустовалов Іван Васильович, асп. каф. загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ));

Формування довіри до себе у майбутніх психологів засобами арт-терапії (Шевченко Світлана Вікторівна, асп. каф. загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ)).

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57, Велика вітальня

12.10-14.00. Майстер-класи:

Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доц. каф. психодіагностики й клінічної психології КНУ імені Тараса Шевченко, президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Системні структурні розстановки в арт-терапії: пошук ресурсу для змін – до 20 осіб – Велика вітальня;

Костевич Вероніка Сергіївна, танцювально-руховий терапевт, ведуча майстерень з танцювальної імпровізації, викладач Contemporary dance, спів засновниця Honest Movement Studio (Студія креативного руху, сучасного танцю та соматичного дослідження), член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Тілесне дослідження стосунків – до 30 осіб – молодіжна зала;

Скнар Оксана Миколаївна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член правління ВГО «Арт-терапев­тична асоціація» (Київ): «Танок» стосунків (арт-терапія) – до 15 осіб – кімн. 314;

Холекса Марта, док., ад’юнкт (канд. пед. наук), викладач Вищої школи гуманітарних наук і журналістики (Познань, Польща): Музика-рух-слово-театр у праці з несміливими і сором’язливими дітьми – до 30 осіб – кімн. 115.

14.00-15.30. Перерва

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57, Велика вітальня

15.30-17.20. Майстер-класи:

Бережна Олена Миколаївна, практичний психолог, арт-терапевт реабілітаційного центру чоловічого монастирю Св. Сави Освяченого, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Мелітополь-Київ): Розвиток навичок емоційної компетентності методами арт-терапії в реабілітаційному процесі – до 20 осіб – кімн. 314;

Мова Людмила Вікторівна, к. психол. н., доц. каф. сучасної хореографії КНУКіМ, керівник Центру психології руху «Малюма і Такете», член правління та керівник танцювально-рухового відділення ВГО «Арт-тера­певтична асоціація» (Київ): Танець в ім’я Буття до 20 осіб (необхідно мати зручний одяг) – до 30 осіб – молодіжна зала;

Лазоренко Борис Петрович, канд. філософ. н., доц., пров. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Київ): Театр спонтанності як технологія оптимізації практик особистісного життєконструювання – до 30 осіб – кімн. 115;

Назаревич Вікторія В’ячеславівна, к. психол. н., проф. каф. психології Рівненського інституту Університету «Україна» (Рівне): Малюнок як метафоричний образ особової історії клієнта – Велика вітальня – до 20 осіб.

Місце проведення: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця, вул. Пушкінська, 22

12.10-14.00. Майстер-класи:

Волкова Людмила Миколаївна, ст. викл. каф. образотворчого мистецтва і дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Динамічне малювання – до 20 осіб – кімн. 306, ІІІ поверх;

Тамакова Тетяна Анатоліївна, викл. каф. загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету ім. О.О. Бого­мольця, керівник департаменту ВГО «Українська асоціація лікарів-психологів», співзасновник та виконавчий директор ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Робота з емоційними станами – до 20 осіб – кімн. 301, ІІІ поверх;

14.00-15.30. Перерва

15.30-17.20. Майстер-класи:

Місце проведення: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця, вул. Пушкінська, 22

Гундертайло Юлія Данилівна, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, співзасновник та член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Непотріб: історія одного прибирання – до 15 осіб – кімн. 301, ІІІ поверх;

Плетка Ольга Тарасівна, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, керівник Запорізького осередку та член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Шлях до себе або як уявне стає реальним – до 15 осіб – кімн. 301, ІІІ поверх;

Чаплинська Юлія Сергіївна, к. психол. н., м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Робота з образою – до 15 осіб – кімн. 306, ІІІ поверх.

 

17.30-19.00.

Заключне засідання учасників конференції

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57, молодіжна зала

Підведення підсумків конференції. Прийняття резолюції.

Виставка творчих робіт учасників майстер-класів.

Виступ Київського PLAY BACK театру «Déjà vu plus»,

керівник – Савінов Володимир Вікторович.

 

Конференція проводитиметься за адресами:

Київський міський Будинок учителя, вул. Володимирська, 57
(ст. м. «Театральна», пішки вгору по вул. Б. Хмельницького, до перехрестя з вул. Володимирською, ліворуч).

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
вул. Пушкінська, 22 (ст. м. «Театральна», вихід до Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, майже напроти бокового входу до театру).

Центр психології руху «Малюма і Такете», вул. Олеся Гончара, 30б.

 

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами

 (044)425-24-08; (067)446-76-26; (093)788-47-38.

Голова оргкомітетуА. П. Чуприков, заслужений діяч науки і техніки України, проф. МАУП, НМАПО ім. П.Л. Шупика, д. м. н., проф.

Оргкомітет: М. М. Слюсаревський директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, чл.-кор. НАПН України; директор Київського міського будинку вчителя, Л.Ф. Мельник, заслужений працівник культури України; О.А. Бреусенко-Кузнєцов, к. психол. н., доц.; О.Л. Вознесенська, к. психол. н., с. н. с. ; Л.В. Мова, к. психол. н.; О.М. Скнар, к. психол. н.; Назаренко Т.В., О.Т. Плетка; Т.А. Тамакова.

Інформація щодо діяльності ВГО «Арт-терапевтична асоціація»

www.art-therapy.org.ua

 

Часовий розклад заходів конференції

1й день конференції

Зміст

Час

Місця проведення заходів та кількість заходів, що відбуваються в паралель

Реєстрація

9.00-10.00

Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

1

Вітання

10.00-10.30

1

Доповіді

10.30-11.30

1

Повідомлення

11.30-14.00

1

Перерва 14.30-16.00

Майстер-класи

15.30-17.20

17.30-19.20

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, вул. Пушкінська, 22.

3

 

Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

4

 

             

2й день конференції

Зміст

Час

Місця проведення заходів та кількість заходів, що відбуваються в паралель

Круглий стіл

10.00-11.50

Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

1

Круглий стіл

Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, вул. Артема, 52 А

1

Майстер-класи

12.10-14.00

 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, вул. Пушкінська, 22.

3

Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

4

Перерва 14.00-15.30

Майстер-класи

15.30-17.20

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, вул. Пушкінська, 22.

3

Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

4

Заключне
засідання

17.30-19.00

Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

1

 

Читати 2830 разів Останнє редагування Неділя, 30 березня 2014 19:19