Субота, 25 травня 2019 09:41

Новий склад підкомісії МОН з медичної психології

Наказом Міністерства освіти і науки України №582 від 25.04.2019  від було затверджено новий склад Науково-методичної комісії з охорони здоров'я Сектору вищої освіти науково методичної ради МОН України. Якщо простіше, то змінилися люди, які займаються формуванням і змістовним наповненням стандартів вищої освіти з усіх спеціальностей, зокрема з охорони здоров'я та спеціальності  225 "Медична психологія".
Тому надзвичайно важливим є компетентність і високий професійний рівень членів комісії.
Попереднім кваліфікованим складом підкомісії 225 "Медична психологія" були розроблені проекти стандартів вищої освіти магістра та доктора філософії з нашого важливого напрямку охорони здоров'я. Вони пройшли громадське обговорення та з зауваженнями були затверджені Науково-методичною радою МОН України.
Загальмували процес прийняття стандартів певні неузгодженості позиції науково-методичної підкомісії і позиції міністерства. Підкомісія наполягала, що підготовка за даною спеціальністю має бути наскрізною магістерською, давати професійну кваліфікацію лікаря (кваліфікація лікаря-психолога замість лікаря зі спеціальності "медична психологія" з незрозумілих причин стала надаватися випускникам з 2013 року і суттєвим чином обмежила можливості післядипломного професійного вдосконалення фахівців та підтвердження їх дипломів за кордоном), а також  розширення підготовки в інтернатурі та резидентурі за іншими спеціальностями галузі психічного здоров'я (психотерапія, сексологія, психофізіологія, психіатрія). Однак по останнім двом принциповим позиціям підкомісія не змогла донести свою аргументовану думку міністерству, представники якого стверджували, що професійна кваліфікація має бути саме складеною, а розширювати напрямки підготовки в інтернатурі не можливо в стандарті.

Українська асоціація лікарів-психологів відкрито закликає представників Міністерства освіти і науки підтримати  фахівців та штучно не обмежувати їх право на вибір напрямків післядипломної освіти, академічну мобільність та можливість підтвердження диплому за кордоном!!!

В новому складі 3 особи з 5, не є фахівцями з медичної психології, що викликає занепокоєння з боку нашої професійної громадської організації. Однак, впевнені, що фаховість у своїх сферах членів підкомісії, наявність готових проектів стандартів, за підтримки двох представників попередньої підкомісії (доц.Поліщук О.Ю., та доц. Аврамчук О.) та відстоювання прав сотень існуючих і майбутніх лікарів за спеціальністю "медична психологія" забезпечать вже найближчим часом прийняття Міністерством освіти і науки України якісних Стандартів вищої освіти за спеціальністю "Медична психологія", що забезпечить її подальший розвиток.
А ми з свого боку продовжимо громадський контроль за цим процесом.
Окремо хочемо подякувати попередньому складу науково-методичної підкомісії 225 "Медична психологія" та іі голові, президенту УАЛіП Богдану Божуку за якісне напрацювання проектів стандартів, орієнтованих на фахівця та розвиток фаху.
Також вітаємо яскраву ставленицю команди екс-ректора НМУ імені О.О.Богомольця, професора Амосової К.М., декана медико-психологічного факультету Філоненко Мирославу Мирославівну, яка, доречі, не є медичним психологом ні за фахом ні за ступенями доктора та кандидата наук, з цим потужним досягненням. Сподіваємось - це її особисте досягнення таки зможе стати досягненням для факультету і спеціальності.