Понеділок, 06 лютого 2017 20:52

Міжнародний Меморандум порозуміння

В тяжких умовах сьогодення суттєво погіршився стан здоров’я населення, як за рахунок медичної складової так і в повному його розумінні (За визначенням Всесвітньої організації охорони  здоров’я, під поняттям “здоров’я” слід розуміти “стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів”). Саме тому надзвичайно гостро в нашій державі стоять питання охорони психічного здоров’я, психологічного захисту, реабілітації та громадського здоров’я. Громадське здоров’я включає в себе міждисциплінарні підходи епідеміології, біостатистики і медичних послуг, санітарного стану навколишнього середовища, здоров’я населення, охорони психічного здоров’я, економіки охорони здоров’я, державної політики, страхової медицини, медицини праці та інші важливі розділи. У центрі уваги громадського здоров’я є поліпшення здоров’я та якості життя шляхом профілактики, лікування захворювань, реабілітації та нівелювання інших чинників, що впливають на фізичне і психічне здоров’я.

Причому для виконання цієї надважливої задачі мають діяти в одному напрямку фахові державні інституції, приватні компанії та громадські об’єднання в Україні у тісній співпраці з зарубіжними організаціями.

Одним з прикладів такого тісного співробітництва є тривала співпраця між Інститутом психології імені Г.С. Костюка та Католицьким університетом Люблінським імені Іоанна Павла ІІ, яка стала можливою завдяки директору інституту, академіку НАПН України, професору Максименку Сергію Дмитровичу. За цей час в Польщі пройшли фахове вдосконалення десятки психологів з України.

3 лютого 2017 року в рамках цієї співпраці розпочалася міжнародна науково-педагогічна конференція «Громадське здоров’я: соціальний, освітній та психологічний вимір», спрямована на поглиблення міжнародних зв’язків та обміну досвідом у даному напрямку.

Так в рамках цього заходу відбулися перемовини між керівниками Української асоціації лікарів-психологів, Київського клубу та представниками Інституту наук про родину та соціальну працю КУЛ. В ході перемовин були обговорені "вузькі місця" громадського здоров’я та психологічної допомоги в обох країнах та визначені можливі вектори співпраці між інституціями в організаційній, науковій, освітній та практично-орієнтованій площинах.

Результатом переговорів стало підписання сторонами тристороннього Меморандуму про порозуміння, який включив у себе взаємовигідні наміри та дорожню карту майбутньої співпраці.

 

Хочемо нагадати, що Українська асоціація лікарів-психологів вже має значний досвід міжнародної співпраці. Зокрема УАЛіП виступає в якості партнера міжнародного проекту "Соціально-психологічна допомога населенню України", були проведені чотири міжнародні науково-практичні конференції «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» та організовано проведення тренінгів з ТRE - Trauma Releasing Exercises (тренер Andreas Herold, Цюріх, Швейцарія) в м.Києві.