МАКСИМЕНКО

Сергій Дмитрович

Почесний Президент Асоціації, Голова наглядової ради

Академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України,
доктор психологічних наук, професор

ТАБАЧНІКОВ

Станіслав Ісакович

Почесний член Асоціації,

Доктор медичних наук, професор,
Президент асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України,
Президент, академік Академії наук вищої освіти України

КОРОЛЕНКО

Володимир Васильович

Почесний член Асоціації,
Консультант з організаційних питань
 
Кандидат медичних наук,
магістр державного управління,
заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,
 

КОРОСТІЙ

Володимир Іванович

Почесний член Асоціації,
Консультант з лікувальної роботи
 
Доктор медичних наук, професор
Заступник директора з медичної частини Університетської клініки ХНМУ,
професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ХНМУ

ЛОГІНОВА

Ірина Олександрівна

Почесний член Асоціації,
Консультант з навчальних питань
 
Кандидат медичних наук, доцент
Декан медико-психологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця

ПОЛІЩУК

Олександр Юрійович

Почесний член Асоціації,
Консультант по роботі з навчальними закладами
 
Кандидат медичних наук, доцент
керівник медико-психологічного центру БДМУ,
доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини БДМУ
 

ХАУСТОВА

Олена Олександрівна

Почесний член Асоціації,

Доктор медичних наук, професор
професор кафедри психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О.О. Богомольця